Restaurování pomníku Mistra Jana Husa

date of exhibition: 2014/07/24 - 2014/09/30
institution: Staroměstské náměstí
type of exhibition: kolektivní

notes:
V roce 2014 pokračuje komplexní restaurování pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí již III. etapou, která zahrnuje restaurátorské práce na bronzovém plášti pomníku i v jeho podzemní části. Při postupném očišťování figurálních partií sousoší je nutné po dobu provádění prací vždy část pomníku zakrýt lešením, které umožní restaurátorům přístup k nejvyšším částem bronzového pláště.
Restaurátorské práce lze provádět pouze při vhodných klimatických podmínkách v jarních, letních a podzimních měsících, kdy je Staroměstské náměstí středem turistického ruchu, proto se Galerie hlavního města Prahy rozhodla připravit projekt panelové výstavy, kde se veřejnosti prezentují dosavadní výsledky restaurátorského průzkumu a již proběhlých etap restaurování.
Součástí venkovní expozice jsou panely seznamující návštěvníky Prahy s bohatou historií tohoto pomníku, s dobovými fotografiemi zachycujícími výstavbu pomníku i další archivní materiály.
Projekt je instalován na pěti velkoplošných trojbokých panelech, které jsou umístěny vedle pomníku mistra Jana Husa, v podstatě v zádech pomníku u komunikace vedoucí z Pařížské do Dlouhé třídy.
Ukázky z panelů představují tématické okruhy:
Zrod myšlenky na stavbu pomníku mistra Jana Husa v Praze a dobové reakce společnosti - Idea - Výběr vhodného místa - Konkurzy/Umělecká soutěž.
Restaurování bronzové figurální části pomníku - Technologie bronzu - Poškození bronzu - Restaurování, čištění a konzervace.
Dosavadní restaurování kamenné části pomníku a dokumentace podzemních prostor - Základní kámen - Základy pomníku - Odvodňovací systém - Technologie kamene - Poškození kamene.
Porovnání stavu před a po restaurování na vybraných detailech - Restaurování - Detaily restaurování.
Shrnutí historie pomníku v datech - Autoři a dodavatelé konstrukce / Stavební chronologie a pozdější změny.
ghmp.cz