Milan Kyzour: Obrazy

date of exhibition: 1982
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská