Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1975
institution: Galerie Edition R Johanna Ricard
type of exhibition: autorská