Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1978
institution: Minigalerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství
type of exhibition: autorská