Bydlet spolu: České kolektivní domy

date of exhibition: 2018/03/15 - 2018/06/10
institution: Oblastní galerie Liberec (Lázně)
type of exhibition: kolektivní