CREW/ní obraz

date of exhibition: 2017/11/23 - 2018/01/14
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní