Milan Dobeš: Světlo a pohyb / Light and Motion

date of exhibition: 2014/05/22 - 2014/07/12
institution: Galerie Petr Žaloudek
type of exhibition: autorská