Ladislav Novák: Soubor prácí z let 1966/1967

date of exhibition: 1989
institution: Krajský pedagogický ústav
type of exhibition: autorská