Dale Chihuly, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová

institution, city, address
DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha, Poupětova 1a