Paul Uwe Dreyer

date of exhibition: 1997/03/05 - 1997/03/30
institution: Galerie Západočeské univerzity
type of exhibition: autorská