Plynutí času: Časová shoda / The Flow of Time: Concurrence

date of exhibition: 2017/12/05 - 2018/04/29
institution: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc
type of exhibition: kolektivní