Michael Bílek: Lidé a hvězdy

date of exhibition: 2018/04/27 - 2018/09/30
institution: Muzeum města Ústí nad Labem (Městské muzeum)
type of exhibition: autorská