Jan Merta

date of exhibition: 2003/11/04 - 2003/12/05
institution: Galerie Ars
type of exhibition: autorská

notes:
zahájení za účasti autora