BLONDIAK 1995 - 1996 & BLOND 1994 & 00 1987-1991 v Etc

date of exhibition: 2011/06/14 - 2011/06/26
institution: etc. galerie
type of exhibition: kolektivní

notes:
Blondiak + Blond + 00 v galérii etc. je výstavou legendárnej slovenskej skupiny 90. rokov, ktorej členmi boli generačne prepojení bratislavskí umelci (n. 1969-70) Cyril Blažo, Boris Ondreička a Stano Dančiak (viď. formácia Blondiak, 1995–96 a Blond, 1994) spolu s Igorom Čekirdom, Igorom Markom a Michalom Procházkom (skupina 00, 1987–1991). Vo vlastnom kurátorskom poňatí realizovali výstavy v Galérii Medium, Ba 1991 (Bl., Dan., Ond. a Nancy Schrijvers); Projekt Istropolitana, Ba 1992 (Bl., Ond.); To viem, súkromná rezidencia, Ba 1994 (Bl., Dan., Ond.) a Blondiak v Galérii Cypriána Majerníka, Ba 1996 (Bl., Dan., Ond.). Ich aktivity súvisia s punk-rockovou skupinou Kosa z nosa (Dan., Ond., Schr.; zal. r. 1987). Prezentácia v galérii etc. je ich prvou retrospektívou od 90. rokov, kedy boli takmer výlučne vystavované i samotné diela.
Postupné zaznamenávání akcí a psaných textů vedlo autory k založení časopisu, který v sobě v předcomputerové době zahrnoval autentické vizuální formy koláží, záznamů psaných na psacím strojí, tušových kreseb či propisotu...Každé číslo bylo svébytným artefaktem, s originální individuální grafickou koncepcí. Koláže, kresby, rukopisy, letrasety, texty na písacom stroji, či propisote, komixy, poézia, readymade ilustrácie, či inzeráty, letáky vznikali zväčša v bratislavských kaviarňach. V tej ktorej autorskej koncepcii boli následne graficky upravované a xeroxované do formy fanzinu. Samizdaty skupiny 00 z rokov 1988-1990 boli tématicky poňaté čísla o láske, smrti, pravde, scifi ai. Experimentovali tiež s audiovizuálnymi, či akcionistickými formátmi (8-mm filmy, rádio hra) a vytvárali objekty a inštalácie. Kolektívna produkcia skupiny nevznikala programovo, ale v anarchistickom móde na báze spontánneho poriadku. Proces tvorby mal performatívnu povahu; konkrétnu ideu, resp. dielo bolo možné odsúhlasiť iba vtedy, ak sa všetci do krajnosti smiali nad zábavnosťou, neznesiteľnou trápnosťou, či absurditou daného počinu.
Autorská instalace založená na dokumentaci skupin 00, BLOND a BLONDIAK společně s autentickou performancí bude jejich prvním společným vystoupením v Praze.