Mezi / Between

date of exhibition: 2018/06/05 - 2018/07/01
institution: Galerie kritiků
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava obrazů s názvem „Mezi“ má u obou umělců dvojí význam – jednak zobrazování komorního (portrét, zátiší) v protikladu k monumentálnímu (architektura). A také jako blíže neurčený prostor, vymezovaný dialogem, situací a věcností. Koncept výstavy pojímají oba malíři jako konfrontaci dvou možných přístupů, vypovídajících o konkrétním a obecném, ale i o společném a kontrastním v jejich práci.

The exhibition of paintings, entitled "Between", has for both two artists two meanings – at first, depicting the intime (portrait, still life) in opposition to the monumental (architecture). And, as a near-determined space, defined by the dialogue, the situation and the things. The concept of the exhibition is born out by both painters as a confrontation of two approaches, that speak of concrete and general, but also of common and contrasting in their work.