Intervence 3: Eva Koťátková, Dominik Lang, Tomáš Vaněk

date of exhibition: 2016/09/08 - 2016/11/27
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: kolektivní

notes:
Stálá expozice moderního a současného umění

V rámci letošní Ceny Jindřicha Chalupeckého připravil její organizátor Společnost Jindřicha Chalupeckého doprovodný program, jehož součástí je i cyklus intervencí předchozích laureátů ceny do stálých expozic českých muzeí umění. Intervence je pojem z oblasti konceptuálního umění označující uměleckou akci, reagující na výstavu nebo dílo jiného autora.

Cena Jindřicha Chalupeckého je prestižním oceněním pro mladé umělce do věku 35 let. Byla založena v roce 1990 z podnětu Václava Havla, Theodora Pištěka a Jiřího Koláře. Nese jméno předního českého teoretika a kritika Jindřicha Chalupeckého.