Computer graphic

date of exhibition: 1968/04/25 - 1968/06/02
institution: Zámek Zlín
type of exhibition: kolektivní

notes:
Grafický kabinet, II. patro zlínského zámku