Computer graphic

date of exhibition: 1968/02/05 - 1968/03/03
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
Vystaveno 81 exemplářů počítačové grafiky. Vydán katalog s texty Jiřího Valocha, vystavujících autorů a s přetištěným manifestem počítačového umění od Maxe Benseho (Projekty generativní estetiky, 1965).