David Hanvald: Konceptuální jaro v estetické Praze / Conceptual Spring in Aesthetic Prague

date of exhibition: 2018/05/03 - 2018/07/14
institution: Galerie Zdeněk Sklenář
type of exhibition: autorská