Pokus o portrét

date of exhibition: 1988/07
institution: Výstavní síň Fotochema
type of exhibition: kolektivní