Prezentace Sdružení Q Brno / Präsentation der Q-Gemeinschaft Brno

date of exhibition: 1994/10/12 - 1994/11/05
institution: Velvyslanectví České republiky
type of exhibition: kolektivní