Brazilská kresba

date of exhibition: 1947/11/09 - 1947/11/30
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní