Teodor Buzu: Akvarelové prázdniny, Ladislav Hodný: Obrazy

date of exhibition: 2018/06/28 - 2018/09/30
institution: Galerie Mariánská
type of exhibition: kolektivní

notes:
28.6.2018 zahájení
-
Základem tvorby Ladislava Hodného jsou především velkoformátová abstraktní plátna, v nichž můžeme hledat skrytá poselství a nechat se unášet jejich estetikou a fascinující barevností. Jakoby se technika a nejrůznější motivy knižních vazeb zcela přirozeně promítaly do těchto velkých ploch. V jeho obrazech tak můžeme spatřovat inspiraci v přírodě, hudbě a radosti ze života, neboť jak on sám tvrdí, umění jej osvobozuje a nalézá v něm svůj soukromý duševní ráj naplněný velmi intenzivními pocity.
Dílo Teodora Buzu je neodmyslitelně spjato se zcela zásadní výtvarnou technikou, kterou je akvarel. Pokud je toto řemeslo zvládnuto dokonale a s pokorou, jeho transparentní tóny pak vytvářejí nekonečné škály jemných odstínů a stupňů sytosti. Velmi snadno pak odhalíme umělcovu neupřímnost, zaváhání nebo samoúčelnost. V případě tohoto autora však velmi rychle nabýváme dojmu, že jeho výpověď je nevšedně silná a přítomná. Zmiňovaná technika je v jeho tvorbě natolik zásadní a upřímná, že se stává rozhodujícím článkem umělcova projevu a vyvolává v nás tak pocit úžasu.