Jana Butzke, Silvie Milková: Důležitý den v životě obchodního manažera

date of exhibition: 2018/08/04 - 2018/08/10
institution: Atelier Síň
type of exhibition: kolektivní