Pocta Jiřímu Kolářovi

date of exhibition: 1993/02/22
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: nevýtvarná