Dějiny revolučních bojů

date of exhibition: 1954
institution: Museum Klementa Gottwalda
type of exhibition: nevýtvarná