Praha-hranice (Princip neurčitosti)

date of exhibition: 2018/10/05 - 2018/10/13
institution: Desfourský palác
type of exhibition: kolektivní

notes:
Princip neurčitosti, série výstav pro Desfourský palác (4+4 dny v pohybu)
----------
Další vystavující: Veronika Leová (VIE), Anna Radeva (SK), Hiep Duong Chi (VIE), Ruta Putramentante (LIT), Larysa Gladysh (UK), Isrohan Alvarez (MEX), Sujana Villafane – Bohac (VEN)
----------
Smyslem projektu je aktivně propojit výtvarné umělce s cizinci žijícími na našem území.
Naší snahou je v omezeném čase (během jednoho roku) spojit cizince žijící v ČR se zástupci české umělecké scény, kteří pocházejí ze zahraničí (narodili se tam nebo tam vyrůstali) a zajistit podmínky pro vznik společného díla/projektu. Cílem je vzájemná spolupráce a společný (umělecký) výstup. Účast na projektu – jak ze strany organizátorů, tak umělců – je veskrze dobrovolná, tedy bez nároku na finanční ohodnocení.