Peter F. Fischer: Sto pohledů na vodu z Benátek

keyword
fotografie