Tři osudy. Alén Diviš, Bedřich Grünzweig, Alexander Hackenschmied

date of exhibition: 2018/09/21 - 2018/10/18
institution: Artinbox Gallery
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstava fotografií a kreseb je součástí projektu Lístek do Nového světa, který při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, připomene mimořádné osobnosti československého kulturního života, jež byly nuceny na počátku druhé světové války opustit republiku. Projekt je věnován neobyčejným příběhům a osudům, představí tvorbu a zmapuje stopy Čechů, na které můžeme být hrdí. Výstavy, přednášky, promítání filmů a koncerty proběhnou ve Werichově vile, ve veřejném prostoru Kampy, v Americkém kulturním centru, v Muzeu české hudby, v Národním filmovém archivu – Kino Ponrepo, v Uměleckoprůmyslovém museu, Městské knihovně a v galeriích Artinbox a Millennium.

Výstava Tři osudy v Artinbox Gallery připomíná pohnuté osudy tři výjimečných osobností české kultury narozených začátkem minulého století, kteří přes úskalí, která jim přinesla tehdejší pohnutá doba – a paradoxně někdy právě kvůli nim – zanechali výraznou stopu ve světovém kulturním dědictví. Všichni tři po nucené emigraci způsobené druhou světovou válkou zakotvili v New Yorku. Bedřich Grünzweig a Alexander Hackenschmied zde pak přežili téměř třičtvrtěstoletí ze svých neobvykle plodných a dlouhých životů. Do rodné země se přijeli jenom pár krát podívat. Výtvarník Alén Diviš se začátkem roku 1948 do Československa vrátil. Jeho naděje a očekávání ovšem odpluly do prázdna v nelítostné a zlé době přelomu čtyřicátých a padesátých let v totalitním komunistickém Československu. Citlivá povaha Aléna Diviše těmto podmínkám neuměla vzdorovat. Umřel předčasně v roce 1956. Jeho dílo začalo postupně získávat zaslouženou pozornost, u nás i ve světě, až po jeho smrti. Přes nepoměrně delší život, rovněž dílo Bedřicha Grünzweiga a Alexandra Hackenschmieda pořád čeká na své pravé docenění. Budíž tato výstava jedním z kroků k tomuto cíli.
artinbox.cz, 30.9.2018