Transfůze v Rokoku

date of exhibition: 1959
institution: Divadlo Rokoko
type of exhibition: kolektivní

notes:
jaro 1959
text do katalogu Jan Mareš, plakát Jaroslav Malák