Lidové umění jižních Čech 19. a 20. století

date of exhibition: 1955
institution: Krajské vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní