Posmrtná výstava z díla národního umělce prof. Karla Svolinského

Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1986   Posmrtná výstava z díla národního umělce prof. Karla Svolinského (Grafika - kresba - ilustrace)