Česká keramika 1990-2000

date of exhibition: 2001
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní