České umění kolem roku 1900 ze sbírek AJG

date of exhibition: 1999/05/01 - 1999/05/30
institution: Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna
type of exhibition: kolektivní