Martin Stejskal: Proměny merkuryáše

date of exhibition: 1992/04/06 - 1992/04/17
institution: Galerie knihkupectví Paseka
type of exhibition: autorská