České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

date of exhibition: 1992/01/09 - 1992/03/01
institution: Městské kulturní středisko
type of exhibition: kolektivní