České umění 1. čtvrtiny 20. století

date of exhibition: 1989/01/10 - 1989/07/31
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: kolektivní