Jan Kojan

date of exhibition: 1986/08/27 - 1986/09/17
institution: Městské kulturní středisko
type of exhibition: autorská