Přírůstky 1973-1983

date of exhibition: 1983/06/24 - 1983/10/02
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní