České moderní umění 1900-1980

date of exhibition: 1981/04/25 - 1981/09/30
institution: Alšova jihočeská galerie, zámecká jízdárna
type of exhibition: kolektivní