Česká moderní grafika (jihočeští autoři od roku 1925)

date of exhibition: 1976/01/07 - 1976/02/03
institution: Dům kultury ROH, Malá scéna
type of exhibition: kolektivní