Česká moderní grafika

date of exhibition: 1972
institution: Dům kultury ROH, Malá scéna
type of exhibition: kolektivní