Mezinárodní sympozium keramiky

date of exhibition: 1968
institution: Mezinárodní muzeum keramiky AJG
type of exhibition: kolektivní