České umění 20. století

date of exhibition: 1967
institution: Västerås
type of exhibition: kolektivní