Louise Stupka-Eisenlohr, Lili Réthi

date of exhibition: 1920/01/10 - 1920/01/24
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní