Edmund Pick-Morino

date of exhibition: 1926/10/24 - 1926/11/14
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: autorská