Maxim Kopf, Otto Mlčoch, Ilse Pompe, Trude Schmidl-Wähner

date of exhibition: 1935/10/27 - 1935/11/20
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní