Dětská kniha v osvobozené republice

date of exhibition: 1955 - 1955/04/25
institution: Dům uměleckého průmyslu v Praze
type of exhibition: kolektivní