Deutschland muß leben

date of exhibition: 1940/04/07 - 1940/04/21
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní