Jan Knap: Tři obrazy a řada kreseb

date of exhibition: 1998/12/02 - 1999/01/03
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská